LIBERTY FABAY ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Çevre konusunda üzerimize düşen görev ve sorumluluğun bilincinde olan, sürdürülebilir yaşam için doğal kaynakları etkin bir şekilde koruyarak gelecek kuşaklara yaşanabilir bir çevre bırakmaktır. Çevre politikamızın temel unsurları:

 • Çevre mevzuatı gerekliliklerine uyarak çevremizi koruma konusunda bilinçli olmak,

 • Çevreye en az zarar veren teknolojiyi araştırarak, uygulamak,

 • Otelimizin tasarımında çevre bilinci ile hareket etmek,

 • Tüm çalışanlarımızı, taşeronlarımızı, çevre halkını ve iç, dış misafirlerimizi çevre konusunda bilinçlendirerek doğal kaynaklarımızı korumak,

 • Oluşabilecek kirlilikleri en az düzeye indirmek için atıklarımızı kaynağında ayırıp geri dönüşüme kazandırmak,

 • Çevre konusunda sürekli iyileştirme ilkesini benimseyerek elektrik, su, yakıt ve diğer birimlerde enerji tasarrufu yapmak,

 • İş sağlığı ve güvenliği kuralları ışığında oluşabilecek riskleri önceden belirleyerek önlem almak ve böylece sağlık, güvenlik, çevre bütünlüğünü oluşturmaktır.

Doğaya daha az zarar vermek için çevre konusunda yaptıklarımız ileride yapacaklarımızın da teminatıdır.

Çevre duyarlılık çalışmalarımızda bize vereceğiniz destekten dolayı şimdiden teşekkür ederiz.

------------------------------ o --------------------------------

LIBERTY FABAY İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Yasal şartlar ve kendi şartlarımız çerçevesinde, ekip ruhu içerisinde insan sağlığını korumak, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek için, tüm çalışanlarımızı eğitimler yardımıyla bilinçlendirerek kendilerinin, diğer çalışanların ve misafirlerimizin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmek, risk analizlerimizi gözden geçirerek önleme kültürünü sürekli iyileştirmek İş Sağlığı ve Güvenliği politikamızdır.

------------------------------ o --------------------------------

LIBERTY FABAY KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Liberty otelleri stratejik planını oluşturan marka değerini ve misafir memnuniyetini arttırmayı, sahip olduğu markayı yaygınlaştırmayı, her alanda en iyi hizmeti vermeyi ve sürekli geliştirmeyi hedefler.

Bu doğrultuda kuruluşumuz;

 • Ulusal ve Uluslararası yasal şartlar çerçevesinde misafir memnuniyetinin sağlanmasında, tüm çalışanlarımızı eğiterek Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemine dâhil edip misafirlerimize kaliteli ve insan sağlığı için güvenli ürün ve hizmetler sunmayı,

 • Hem yasal ve düzenleyici şartlara hem de misafirlerle karşılıklı hemfikir olunmuş gıda güvenliği şartlarına uymayı,

 • Kalite ve gıda güvenliği yönetim sisteminin etkinliğini sürekli denetleyerek gerekli görülen iyileştirmeyi sağlamayı ve yürütmeyi,

 • ISO 22000 Yönetim Sistemi standartlarını tüm çalışanlarıyla benimseyip, gereklerini yerine getirmek ve birlikte çalıştığımız tedarikçiler ve taşeronlarımıza da standardın gereklerini uygulamasını sağlamayı, birlikte geliştirmeyi, yönetim sistemlerimizin sürekli iyileşmesini sağlamayı,

 • Belirlenen hedefler doğrultusunda yönetim sistemlerimizde iyileştirme yaparak misafirlerimizin tekrar ülkemizi ve otelimizi tercih etmelerini sağlamayı,

 • Misafirlerimizin, çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın istek ve beklentilerini tespit etmeyi ve karşılamayı, birlikte iyileştirme faaliyetleri yapmayı,

 • Teknolojideki yenilikleri takip ederek kademeli iyileştirmeler yapmayı,

 • Çalışanlarımıza uygun çalışma ortamları yaratmayı ve her seviyede çalışanımıza liderlik ederek onları yönetime dahil etmeyi,

 • Sürekli gelişim için eğitimler ve kültürel faaliyetler yaparak toplumun her kesiminde farkındalık yaratmayı ve bu yolla kurumsal kültürü geliştirmeyi taahhüt eder.

------------------------------ o --------------------------------

LİBERTY FABAY SOSYAL POLİTİKAMIZ

Liberty Fabay otel yöresel toplum ile pozitif ilişkiler kurarak, personelleri arasında yaş, cinsiyet, ırk ayrımcılığı yapmamayı, yöre insanını sosyal ve ekonomik olarak geliştirmeyi, yöre ekonomisini desteklemek adına yerel tedarikçilerle çalışmayı taahhüt eder.

Bu amaçla;

 • Otelimizde kullanılan çoğu ürün yöremizden temin edilmekte  ve karbondioksit emisyonu azaltılmaktadır.

 • Liberty Fabay da çalışırken dünyaya gelen Liberty Fabay çalışanlarının çocuklarının isimleri misafir odalarına verilmektedir.

 • Misafir ve çalışanlarının katkılarıyla oluşturulan Liberty Dostluk Pazarında ihtiyaç sahibi çalışanlarına destek olmaktadır.

 • Çalışanlarımız, markamız çatısı altına getireceği, tesisimize kazandıracağı her profesyonel için; altın ödülü kazanmaktadır.

 • Liberty Fabay otel bulunduğu destinasyonu geliştirmektedir.

 • 2. Sezonuna başlayan her çalışanına “Liberty İzin hakkı” verilmektedir.

 • Çalışanlarımız, favori takımlarının önemli(derbi) bir maçı kazandığı günün ertesinde, takımlarının formasıyla çalışabilmektedir.

 • Sezon içerisinde çalışanlarımıza yönelik eğlence ve partiler düzenlenerek motivasyon arttırılmaktadır.

------------------------------ o --------------------------------

FETHİYE’DE KORUNAN TÜRLER

BÖLGEMİZİN MEŞHUR EL İŞÇİLİKLERİ


YEREL LEZZETLER
------------------------------ o --------------------------------

DENİZ KAPLUMBAĞALARININ BAZI İLGİNÇ ÖZELLİKLERİ

------------------------------ o --------------------------------

 
DOĞAL VE KÜLTÜREL ALANLARLA İLGİLİ  DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 • Camiye ayakkabı ile girilmemeli, bayanlar baş örtüsü ile girmeli ve yiyecek içecek sokulmamalıdır.
 • Müzelerde sergilenen eserlere dokunulmamalı ve zarar verilmemeli. Yasak olan bölümlerde video ve resim çekimi yapılmamalı, yazılı ya da sözlü belirtilen kurallara uyulmalı.
 • Antik kent alanları tahrip edilmemeli, Koruma bölgesi altına alınan alanlara girilmemeli ve çevresi kirletilmemelidir.
 • Doğal gezi alanları ve ormanlarda piknik yapılmamalı, ateş yakılmamalı, yerlere çöp atılmamalı ve uyarı levhalarına dikkat edilmeli.
 • Avcılık için belirlenen yasaya ve kurallara uygun avcılık yapılmalıdır. Vahşi yaşam ve doğal hayata saygı gösterilmelidir.
 • Tarihi eser alım satımı gerekli izin ve belgeler olmadan yapılmamalıdır. Yasadışı alım satım yapılmamalıdır.
 • Türkiye’de saat 22:00-06:00 arasında marketlerdeki alkol satışı yasaklanmıştır.
 • Türkiye’de 18 yaşından küçüklere alkol satılmaz.------------------------------ o --------------------------------

 
2022 LIBERTY FABAY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

Liberty Otelleri olarak Turizmde sürdürülebilirlik çalışmalarının çevresel ve kültürel miras üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirmek için, sürdürülebilir turizmin getirdiği sorumlulukların bilincindeyiz. Gelecek nesiller için daha iyi bir dünya bırakmaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda çevresel etkilerin azaltılması, enerji, su ve atık yönetimi, kültürel ve sosyal mirasın korunması, yerel halka ekonomik ve sosyal olarak fayda sağlama ve çevreyi koruma gibi sürdürülebilirlik kavramı içinde yer alan birçok konuda çalışmalarımıza devam etmekteyiz. İklim değişikliğinin ve küresel ısınmanın öneminin her geçen gün daha çok hissedildiği günümüz dünyasında üzerimize düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmeyi amaç edinir, çevre bilincinin çalışanlarımız ve paydaşlarımız tarafından benimsenmesi için çaba gösteririz. Sürdürülebilirlik risklerinin etkin biçimde yönetilmesi ve sürdürülebilir büyümenin uzun vadeli stratejilerle sağlanmasına odaklanıyor ve bu sayede başarımızı her geçen gün arttırmayı hedefliyoruz.
Tesisimizin sahip olduğu Entegre yönetim Sistemleri ile birlikte hem çevre için hem de misafirlerimiz için kaliteli ve insan sağlığı için kaliteli ve güvenli ürün ve hizmetler sunmaktayız. Çalışmalarımıza ilişkin performans göstergelerini takip sistemlerimize dahil ederek stratejik planımıza ulaşmayı hedefliyoruz.
 2022 yılı raporumuz tesisimiz hakkında genel bilgileri ve sürdürülebilirlik çalısmalarımızı içermektedir
RAPOR HAKKINDA
Sürdürülebilirlik raporumuz “ekonomik, çevresel, sosyal, kültürel, ekonomik, kalite, insan hakları, sağlık ve güvenlik konularını çevresel, kültürel ve sosyal faaliyetlere odaklanarak daha iyi bir dünya için hizmet vermeyi amaçlamaktadır.
Sürdürülebilirlik kapsamında otellerimizin temel sorumlulukları;
 • Geri dönüşüm ve yeniden kullanım fırsatlarını yaratmak ve değerlendirmek, mümkün olduğu kadar atık miktarını azaltmak,
 • Enerji verimliliğini sürekli iyileştirmek ve karbon salınımından dolayı oluşan olumsuz etkiyi minimize etmek,
 • Neden olunan her türlü çevresel etkiyi azaltmak temel noktalarında şekillenmektedir.
Ekonomik aktörlerin yükümlülüğü bununla sınırlı değildir. Sürdürülebilirliğin temellerini oluşturan sosyal ve ekonomik faktörler en az çevre kadar önem arz etmektedir. Sürdürülebilirlik, çalışanlara en uygun koşulların sağlanmasından yaratılan katma değerin toplumla paylaşılmasına kadar geniş bir kapsama sahiptir.
2022 sürdürülebilirlik raporu;
 • Otelimizin çevresel, kültürel, sosyal ve ekonomik performans değerlendirmesini,
 • Bu performansı arttırmak adına belirlenen hedefleri,
 • Bu hedeflere ulaşmak için izlenecek strateji ve süreci,
 
 • Karşılaşılabilecek olası riskleri ve çözüm önerilerini,
 • Ekolojik dengeye katkıda bulunabilmeyi ve kültürel mirası korumayı
 • Çevreye etki edecek olumsuzlukları ve tehlikeleri minimize etmeyi ve gereken önlemleri almayı
 • Performans sonuçlarını en üst düzeyde tutma çalışmalarını içermektedir.
TARİHÇEMİZ
 
Özyer mirasını devam ettiren Fabay ticaret hayatına, grubun en yeni ve en dinamik markası olarak 2015 Haziran ayında başlamıştır. Merkez ofisi İstanbul’da şantiye, satış ve pazarlama ofisi ise Bodrum Adabükü’nde bulunmaktadır. Liberty Fabay Turizm Otelcilik haziran ayı 2021 tarihinde açılmıştır.
Vermiş olduğu hizmet doğrultusunda müşteri güveni ve memnuniyetini sağlamak amacıyla kurulan Liberty Fabay Turizm Otelcilik Haziran 2021 tarihinden bu yana çok güzel başarılara imza atmış ve daha fazla imza atmak için de çabalayan Fethiye'de yer alan bir tesistir.
Yüzölçümü 50.000 m2, ultra her şeyin içinde bulunduğu, evcil hayvan kabul edilmeyen, 24 saat otel genel alanlarında ve odalarda interneti mevcut. Fethiye çarşısına 15km, havalimanına 40km, hastaneye 12km ve denize 0 km olan 5 yıldızlı bir oteldir. 535 tane oda, 1338 tane oda kapasitesi mevcuttur.
Tesisimizin kuruluş aşamasında son teknoloji sistemi kullanılmış ve enerji tasarrufu amacı ile ekipman seçilmiş, gün ışığından yararlanılmıştır.
 
BELGELERİMİZ
Gıda Güvenligi: Misafirlerimizin ve yasaların beklentilerini karşılamak ve aşmak yolunda çalışmalarımıza katkı sağlamak amacıyla ve misafirlerimize sağlıklı ürün  ve hizmet sunmak amacıyla  2022 yılında ”ISO 22000 Gıda  Güvenliği Yönetim Sistemi” belgesini alınmıştır. Günümüzde güvenli gıda üretimi için hammaddeler, katkılar, yardımcı diğer maddeler ve ambalaj malzemelerinin üretiminden başlayarak tedarikçilerin seçimi ve değerlendirmesini, işletmeye kabulünü, üretim aşamalarını, son muhafaza ve sevkiyat dahil olmak üzere kontrol altında tutan bir yaklaşımın gerekliliği ortaya çıkmıstır. İçinde bulunduğumuz sektörde farklı milletlerden, farklı iklim kosullarında yaşayan, farklı beslenme alışkanlıklarına ve farklı bağışıklık sistemlerine sahip misafirlere bir arada hizmet vermekteyiz.  Kalite felsefemiz içinde önemli yer tutan misafir memnuniyetini sağlamak için kaliteli hizmetin yanında sağlıklı ve güvenli gıda üretimi ve sunumunun ne kadar önemli olduğunun farkındalığı ile hareket etmekteyiz. Bu doğrultuda gıda hijyeni, personel hijyeni, ekipman ve ortam hijyeni şartlarını yerine getirmekte, daha kaliteli ve güvenilir bir tesis olmak için çaba göstermekteyiz.
 
 
Mavi Bayrak: 44 ülkede faaliyet yürüten Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı’nın (FEE), belli kriterlere sahip plaj ve marinalara verdiği ödüldür. Ülkemizde Mavi Bayrak Projesi Sağlık Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde 1993 yılında kurulan Türkiye Çevre Egitim Vakfı’nın (TÜRÇEV) eşgüdümünde yürütülmektedir.
 
Liberty Fabay olarak 2022 yılından bu yana Mavi Bayrak kriterlerini tam kapsamıyla gerçekleştirmiş ve bu ödülü kazanmayı hak etmiş tesisleriz ve kesintisiz her yıl ödülün yenilenmesinden dolayı mutluluk duymaktayız.
 
Bu ödül Kapsamında;
 
- Deniz suyunun temizliğini,
- Çevre yönetimine önem verdiğimizi,
- Çevre bilincinin oluşturulmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğumuzu,
- Plajları kullananların ihtiyaçlarına cevap verecek donanım ve güvenliği sağladığımızı;
Taahhüt ediyoruz.
Travelife: 2021 yılında kurulmus olan Travelife Sürdürülebilirlik Sistemi, seyahat ve turizm endüstrisinde sürdürülebilir uygulamaları teşvik etmeye yönelik bir girişimdir. Travelife, üyelerinin sürdürülebilir ve iyi iş pratikleri geliştirmelerine, aynı zamanda turizm sektörü içerisinde, Avrupa ve Dünya çapındaki tüketicilere başarılarını tanıtmalarına yardımcı olmayı hedeflemektedir. Sistemin ana hedefleri düşük kaynak kullanımı sağlayarak çevreye duyarlı olmak, yerel kültürel değerleri korumak ve turizmin yerel ekonomiye katkıda bulunmasını sağlamaktır.
 
SATIN ALMA SÜRECİMİZ:
Liberty Otelleri olarak satınalma, hammadde tedariği ve hizmetlerin tedariği olmak üzere iki süreçte gerçekleşmektedir.
Bu süreçte, talep edilen malzemeler Satınalma Fiyat Teklifi Formu 'na yazılarak Tedarikçi Seçme ve Değerlendirme Formu'ndaki tedarikçilerden en az üçünden fiyat teklifi alınır. Satınalma Fiyat Teklifi Formu teklif alınan tedarikçi tarafından kaşelenip, imzalanıp konfirme edilir. Tekliflerde karşılaştırma yapılırken fiyata ilave olarak kalite, İSG, Çevre kriterlerine uygunluk dikkat edilir. Tedarikçiler, Tedarikçi Seçme ve Değerlendirme Talimatı'na göre belirlenir. İlk defa malzeme alınacak tedarikçiler Tedarikçi Anketi doldurarak Satın Alma Müdürü ve Merkez Satın alma tarafından seçme ve değerlendirme kriterlerine gore değerlendirilir. Tedarikçi uygun bulunursa, Tedarikçi Seçme ve Değerlendirme Formu' na eklenir. Elektrikli büyük alet (buzdolabı, mikrodalga, fırın vb. gibi) satın alınırken düşük enerji ile çalışan aletler tercih edilir. Mümkün olan yerlerde ithal mallar yerine yerel olarak üretilmiş ürünler satın alınır. Ürünler satın alınırken, özellikle geri dönüştürülmüş ürünlerden yapılanlar veya geri dönüştürülebilir olanlar, sürdürülebilir şekilde üretilmiş/sürdürülebilir kaynaklardan sağlanmış, Adil ticaret/organik/FSC/MSC vs., daha az ambalajla teslim edilen, enerji ve su tasarrufu sağlayan, çevre açısından sürdürülebilir olanlar tercih edilir.
 
 
 
 
Satın alımlarımızı mümkün olduğunca yakın bölgelerden yapmaktayız. Böylece tedarikçi firmaların teslimat araçlarının CO2 salınımlarını minimize ederek çevreye yapılan etkilerin azaltılması hedeflenmekte ve bölge çalışanları desteklenmektedir. Satın alma yapılan tedarikçilere politikalarımızdan, Yönetim sistemlerimizden, sürdürülebilirlik çalışmalarımızdan, çevre ve sosyal sorumluluk projelerimizden ayrıca satın alma kriterlerimizden bahsettiğimiz bilgilendirme sunumunu paylaşmaktayız.
MİSAFİRLERİMİZ
Liberty Otelleri bünyesinde sunulan hizmetler “Misafir Odaklılık” prensibine dayanır. Sürekli iyileştirme kapsamında, misafirlerin beklentilerini karşılamak hatta aşmak adına, sunduğumuz hizmetlerin kalitesi hakkında misafirlerimizden geri bildirim alabilmek için  Misafir anketleri kullanılmaktadır. 2021 yılından itibaren “Mobil aplikasyon” ve 2022 yılı itibariyle “Trust You” programları sayesinde misafirlere en kısa sürede geri bildirim yapmayı ve çözüm odaklı çalışmayı sağlamış bulunmaktayız. Misafirlerimize güler yüzlü davranmak, misafirin bir şikayeti veya isteği olduğunda yetki dahilinde çözmeye çalışmak, misafirimize tatil için doğru yerde olduğunu hissettirmek tüm çalışanlarımızın ortak amacıdır.
Misafir Şikayetlerinin Yönetimi
Hizmet sektöründe üretim ve tüketimin eş zamanlı gerçekleşmesi nedeniyle hataların oluşması kaçınılmazdır. Ancak hizmet hatalarının başarılı bir şekilde telafi edilmesi; şikayetlerin varlığından haberdar olunması, bu şikayetlerin yönetimi ile ilgili hızlı çözüm üreten ve adalet olgusuna dayalı süreçlerin oluşturulması, personelin ve misafirlerimizin bu süreçlerle ilgili bilgilendirilmesi ve bu süreçlerin etkin bir şekilde uygulanmasıyla mümkün olacaktır.
Misafirin isteği üzerine, şikayetin ele alınmasıyla ilgili süreç boyunca ilgili otel  Misafir İlişkileri Bölümü tarafından misafire düzenli bilgi verilir.
Misafir ilişkileri tarafından belirli aralıklarla anket değerlendirmeleri ilgili bölüm yöneticileri ile paylaşılır. Bölüm hedefleri belirlenirken anket değerlendirme sonuçları baz alınır. Bunun için Misafir İliskileri departmanımız misafirlerimizin tesise ulastığı andan ayrılıncaya kadar otelin her alanında aktif ve birebir ililşki içinde olmaktadır. Güzel bir tatil geçirebilmeleri için sorunlarını hızla gidermek ve konakladıkları süre boyunca memnuniyetlerini sağlamak için çaba göstermektedir.
Liberty Hotels Group;
Marka değerini ve misafir memnuniyetini arttırmayı, sahip olduğu markaları yaygınlaştırmayı, konaklama sektöründe en iyi hizmeti vermeyi ve sürekli iyileştirmeyi hedeflemektedir.
 
 1. Çevre Politikası
 
 
Liberty Hotels Group olarak bu politikanın oluşturulmasında ülkemizin kanun ve mevzuatlarına bağlılığımızın yanı sıra Avrupa Birliği Çevre Politikası temel değerlerini esas aldık ve politikanın ana uygulama alanları olan hava, su, toprak, atık, doğa koruma, endüstriyel kirlilik ve risk yönetimi, kimyasallar, gürültü kirliliği ve iklim değişikliği başlıklarında politika belirledik. 
Bu kapsamda;
 • Kirliliğin ve israfın önlenmesi, çevrenin korunması, tasarrufun sağlanması amacıyla sürdürülebilir kaynak kullanımı ile Enerji performans verimliliği,
 • İklim değişikliğinin azaltılması ile Biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunması için ihtiyaç duyulan kaynakların sağlanması,
 • Çevre ve iklim değişikliği konusunda kanun, mevzuat ve uluslararası anlaşmalar kapsamında uyumun tüm tesislerimizde sağlanması,
 • Doğal bitki örtüsünün ve biyoçeşitliliğin koruması, sürdürülebilir gıda için “çataldan sofraya” stratejisi ve yeni döngüsel ekonomi stratejilerinde Yeşil Mutabakatın temel unsurlarına bağlı turizm sektöründe politika belirleyici bir grup olmayı,
 • Atıkların kaynağında ayrıştırılmasına üst düzey önem göstererek atık miktarlarında hedefleri yakalamayı,
 • Çevrenin korunması ve atık yönetiminde eğitim etkinlikleri ile çalışanlarımızın farkındalıklarını artırmayı,
 • Çevresel ayak izini en aza indirmek ve bu alanda stratejik hedeflere ulaşmayı,
 • Çevre performansının arttırılabilmesi için çevre yönetim sistemini sürekli iyileştirmeyi,
 • Tehlike altındaki hayvanların korunması ve yapılacak olan operasyonlarda hayvan refahını göz önünde bulundurmayı,
 • Performans ölçümleri ile birlikte atık bertaraf işlemlerinde hedeflerimize uygun çevre koruma faaliyetleri yürütmeyi,
 • Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde çevreye en az zarar veren uygun teknolojileri kullanıp, tesislerde tüketilen malzemelerin kullanımını azaltarak, doğal kaynakların korunması sağlamayı,
 
Çevre Politikamız olarak taahhüt ve beyan ederiz.
 
 1. Kalite Politikası
Liberty Hotels Group olarak tüm iş süreçlerimizi Entegre Yönetim Sistemleri çatısı altında topladık, iş sürekliliği performansının daima iyileştirilmesi amacıyla süreçlerin yönetiminde istişare ve iletişimi artırarak tüm çalışanların ortak sorumluluğu olduğu bilincini yerleştirilmesini ve benimsenmesini amaçladık.
Bu kapsamda;
 • Amaç ve hedeflerimizi belirlerken risk temelli düşünmeyi,
 • Hizmet standartlarımızı sürekli iyileştirerek mutlu çalışan, mutlu misafir felsefesi ile sürdürülebilirliğini sağlamayı,
 • Ulusal ve uluslararası tüm yasal şartlara ve diğer gerekliliklere uygun yönetimi sağlamayı,
 • Yönetim sistemlerinin uygulanmasında dijital çağın gerekliliklerine göre sektöre öncülük etmeyi,
 • Yasal şartlar, misafir gereklilikleri, standartlar ve kural setlerimizi yerine getireceğimizi, çalışanlarımızın, paydaşlarımızın Entegre Yönetim Sistemleri bilincini kurumsal yönetişim ilkeleri çerçevesinde oluşturacağımızı ve arttıracağımızı,
 • Tüm paydaşlarımız için değer yaratmayı,
 • Sürekli iyileştirme yaklaşımı ile tüm çalışanların katılımları ile oluşturulan yönetim sistemlerinin sürekliliğini sağlamayı,
 
Kalite Politikamız olarak taahhüt ve beyan ederiz.
 
 1. Gıda Güvenliği Politikası
Liberty Hotels Group olarak tüm tesislerimizde misafirlerimizin sağlığını ve yaşam kalitesini yüksek düzeyde korumayı hedefliyoruz. Ülkemizin Gıda Güvenliği Mevzuatının yanı sıra Avrupa Birliği Gıda Güvenliği Politikasını da ayrıca temel aldık. Gıda hijyeni, hayvan ve bitki sağlığı, bulaştırıcılar ve kalıntılar başlıklarında ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerini içselleştirdik. Aynı zamanda gıdaların üretimde kullanılan katkı maddeleri, renklendiriciler, antibiyotikler, ilave edilen vitaminler ve mineraller, tağşiş, genetiği değiştirilmiş organizmaların da kontrolünü bu kapsamda ele aldık. Bu politika etiketleme kuralları (düşük yağlı, yüksek lifli vb.) ve gıda ile temas eden ürünler (plastik ambalaj vb.) konusunda misafirlerimizi korumaya yönelik önlemler hakkında prensiplerimizi içerir.
Bu kapsamda;
 • Hammadde, depolama, üretim ve sunumun tüm aşamalarında misafirlerimize, çalışanlarımıza kaliteli ve insan sağlığı için gıda güvenliğine uygun ürünler, hizmetler sunacağımızı,
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesini,  geliştirilmesini ve etkinliğini artırmak, yasal ve düzenleyici şartlara uygunluğunu sağlamayı,
 • Çalışanların bilgi ve becerilerini artırarak Gıda Güvenliğinin sağlanmasına yönelik eğitimler ile bilincin oluşmasını sağlamayı,
 • Ölçülebilir kalite kriterlerine göre ürünlerin doğal, sağlıklı, lezzetli ve misafirlerimizin isteklerine göre güvenli şekilde sunulmasını sağlamayı
 
Gıda Güvenliği Politikamız olarak taahhüt ve beyan ederiz.
 
 1. Bilgi Güvenliği Politikası
Liberty Hotels Group olarak Bilgi Güvenliğinin sağlanmasında ilgili kanun ve mevzuatlara uygun olarak bilgi iletişim teknolojilerinin geliştirilmesini ve bilgi çağına uygun ürünlerle veri gizliliğinin sağlanmasına yönelik bir politika oluşturduk.
Bu kapsamda;
 • Bilgi ve veri güvenliğinin korunmasında risklerin belirlenmesinde gerekli fizibilite etütlerinin ve testlerinin belirli periyotlar dâhilinde yapılacağını,
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine uyacağımızı ve sistemin verimli şekilde çalışması için gerekli kaynakları tahsis edeceğini, sistemin tüm çalışanlar tarafından anlaşılmasının sağlayacağını,
 • Bilgi varlıklarına yetkisiz olarak erişilmesini; bilgi varlıklarının yetkisiz olarak değiştirilmesini veya tahribatını önlemek suretiyle, bilgi varlıklarını korunmasını,
 • Bilgi güvenliği gerekliliklerini gözetirken, ihtiyaç duyulduğunda bilgiye hızla erişilebilmesi için karmaşıklığı ortadan kaldıracak dengeyi kurmayı,
 • Teknolojideki yenilikleri takip ederek kademeli iyileştirmeler ile yeni tasarımlarımızda çevreye duyarlı ve inovatif yaklaşımlar sergileyeceğimizi,
 • Çalışanları ve birlikte çalışılan üçüncü taraf çalışanlarını bilgi güvenliği gereklilikleri, rolleri ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmeyi ve bilinçlendirmeyi,
 • Ulusal ve uluslararası tüm yasal şartlara ve diğer gerekliliklere uygun yönetimi sağlamayı,
 • Kişisel verileri ve şirket için önemli bilgileri içeren dijital ve diğer ortamların ulaşılabilirliği, yedeklenmesi ve korunması amacıyla gerekli teknik ve idari tedbirleri uygulayacağımızı,
 • Kişisel verilerin ulusal ve uluslararası yasalara uygun şekilde muhafaza edilmesini ve sonrasında anonim hale getirilmesinin sağlanacağını,
 
Bilgi Güvenliği Politikamız olarak taahhüt ve beyan ederiz.
 
 1. İnsan Değerleri Politikası
Liberty Hotels Group olarak çalışanlarımızın bir kaynak değil, bir “değer” olduklarının farkındayız. Bu farkındalık ile hareketle çalışanlarımıza “Birlikte Varız” sloganı ile yaklaşıyoruz. Yönetim felsefemizi, değerlerimizi ve becerilerimizi çalışanlarımızla birlikte oluşturuyoruz.
Bu kapsamda;
 • Eğitimli, güler yüzlü, samimi çalışanlarımızla misafirlerimize özgürce tatil yapacakları benzersiz hizmetler sunmayı,
 • İnsan sağlığına ve güvenliğine özen ve öncelik vereceğimizi,
 • Kültür, dil, din, ırk ve cinsiyette ayrım yapmadan, önyargısız ve eşit davranmayı,
 • Gelişime ve değişime önem veren katılımcı yönetim politikası izlemeyi,
 • Çalışanlarımızın ulusal ve uluslararası zincir otellerde değişim programları istihdam edilmesi ile farklı deneyimler yaşamalarını sağlamayı,
 • 2. Sezonuna başlayan her çalışanına “Liberty İzin hakkı” verilmektedir,
 • Çalışanlarımız, favori takımlarının önemli(derbi) bir maçı kazandığı günün ertesinde, takımlarının formasıyla çalışabilmektedir.
 • Grup içi, grup dışı belirli işyerleri ile anlaşarak çalışanların özel indirimlerden yararlanmasını sağlamak,
 • Sezon içerisinde çalışanlarımıza yönelik eğlence ve partiler düzenlenerek motivasyon arttırılmaktadır.
 • Paylaşımcı olmayı ve inisiyatif kullanan çalışanlara destek olmayı,
 • Eğitim ve çevreye yatırım yapmayı,
 • Güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları yaratarak çalışanlarımızın sağlığının bozulmasının önlenmesi, takım çalışmasının teşvik edilmesi ve her seviyede çalışanımıza liderlik ederek onları yönetime dâhil etmeyi,
 • Çalışanlarımızın özel hayatına, sevdiklerine ve değerlerine öncelik vermeyi,
 • Çalışanlarımızı tanımayı, yeteneklerini gözlemlemeyi, geliştirmeyi ve fikirlerine değer vermeyi kalite, içtenlik ve istikrarla karşılık vermeyi,
 
İnsan Değerleri Politikamız olarak taahhüt ve beyan ederiz.

 1. Satın Alma Politikası
Liberty Hotels Group olarak satın alma faaliyetlerimizde sürdürülebilir turizmin gerekliliklerini yerine getirmeyi, tüm tedarikçilere eşit, adil ve açık fırsatlar vermeyi ve karşılıklı güven yolu ile işbirliklerimizi sürdürmeyi amaçlıyoruz.
Bu kapsamda;
 • İş süreçlerimizde kurulu olan yönetim sistemlerimize uygun tedarikçiler ile işbirliği sağlamayı,
 • Kazan & kazan politikası ile satın alma faaliyetlerinin sürdürülmesini,
 • Küresel ve bölgesel çevrenin korunmasının sağlanmasını,
 • Şirket mali yapısına uygun alımların gerçekleştirilmesini,
 • Turizm sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlar ile etik değerler çerçevesinde serbest rekabet ortamının sağlanmasını,
 • Ulusal ve uluslararası yasal şartlara göre adil ticari ahlak değerlerinin korunmasını sağlayacağımızı,
 • Yerel ürün ve üreticilerin, kadın girişimcilerin desteklenmesi suretiyle bölgenin kalkınmasına katkı sağlamak ve tedarikçiler ile karşılıklı faydaya dayanan işbirliğimizi sürdüreceğimizi böylelikle nakliye esnasında araçlardan kaynaklanan CO2 emisyonunun azaltacağımızı
 • Sürdürülebilir kalkınmayı, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılamada ödün vermeden şimdiki neslin ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetini sağlayacağımızı,
 
Satın Alma Politikamız olarak taahhüt ve beyan ederiz.
 
 1. Sosyal Sorumluluk Politikası
Liberty Hotels Group olarak tüm tesislerimiz genelinde belirlenen istihdam stratejilerimiz ile eşit fırsatlar ve işgücü piyasasına erişim kolaylığının sağlanmasını, adil çalışma koşullarının oluşturulmasını, sosyal koruma ve kapsayıcılık prensipleri ile sosyal politikalar üretmeyi hedefliyoruz.
Bu kapsamda;
 • Yeni doğum yapmış çalışanlarımızın çocuklarının isimleri misafir odalarına verilmektedir.
 • Hayvan refahının arttırılması için ilgili yerel yönetim, STK ve barınaklarla iş birliği yapılmaktadır.
 • Eğitim ve öğrenimi desteklemek için burs ve bağış yapılmaktadır.
 • Misafir ve çalışanlarının katkılarıyla oluşturulan Liberty Dostluk Pazarında ihtiyaç sahibi çalışanlarına destek olmaktadır.
 • Çalışanlarımız, markamız çatısı altına getireceği, tesisimize kazandıracağı her profesyonel için; altın ödülü kazanmaktadır.
 • Tesislerimiz bulunduğu destinasyonu geliştirmektedir.
 • Çevre koruma ile uğraşan vakıf ve derneklere düzenli olarak bağış yapılmaktadır.
 • Kamu yararına kullanılmak üzere muhtelif yapılar inşa edilerek kamuya bağışlanmıştır.
 • Engelli bireylerin refahını arttırmak için STK’lar ile iş birliği yapılmaktadır. Engelli çalışanlarımıza da bu kapsamda pozitif ayrımcılık yapılmaktadır.
 • Stratejik yönü ile çevresel ve toplumsal sorumluluklarımızın bilinciyle faaliyet gösterdiğimiz her yerde ve tüm tesislerimizde bütünsel bir sürdürülebilirlik yaklaşımıyla toplumumuz ve dünyamız için pozitif etki yaratacağımızı,
 
Sosyal Politikamız olarak taahhüt ve beyan ederiz.
 
 1. İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
Liberty Hotels Group olarak çalışanlarımızın iş yeri çalışma koşullarının iyileştirilmesi, meslek hastalıklarından korumak ve sağlıklı yaşamak konusunda teşvik etmek ile uygun çalışma ortamlarının sağlanmasını amaçlıyoruz.
Bu kapsamda;
 • Yasal şartlar ve kendi şartlarımız çerçevesinde güvenli ve sağlıklı iş yeri, iş hijyeni ile ekip ruhu oluşturarak insan sağlığını korumayı,
 • Tüm çalışanlarımızı eğitimler yardımıyla bilinçlendirmeyi ve kalıcı davranış değişikliği yaratmayı,
 • İSG yönetim sistemin planlanması, uygulanması, performans değerlendirmesi ve iyileştirme faaliyetlerinde çalışanların katılımının sağlanması,
 • Kendilerinin, diğer çalışanların ve misafirlerimizin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmeyi,
 • Risk ve fırsat analizlerimizi gözden geçirerek sıfır kaza hedef kültürünü ve sürekli iyileştirmeyi sağlamayı,
 • Alt işveren, tedarikçiler, paydaşlar ve 3.tarafların da bu politikaya uygun hareket etmelerini sağlamayı,
 • İş sırasında meydana gelebilecek iş kazası ve meslek hasatlıklarına karşı proaktif yaklaşım ile önlemler belirlemeyi,
 
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız olarak taahhüt ve beyan ederiz.
 
 
 1. Sürdürülebilirlik Politikası
Liberty Hotels Group olarak sürdürülebilir turizm yaklaşımında Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Organizasyonun amaçlarını ve bu kapsamda 12 temel ilkeyi model aldık.
 • Ekonomik Süreklilik
 • Yerel Refah
 • İstihdam Kalitesi
 • Sosyal Eşitlik
 • Ziyaretçi Memnuniyeti
 • Yerel Kontrol
 • Toplumsal Refah
 • Kültürel Zenginlik
 • Fiziksel Bütünlük
 • Biyolojik Çeşitlilik
 • Kaynak Verimliliği
 • Çevresel Saflık
Bu kapsamda;
 • Temel çevre ile ilgili süreçleri sürdürerek ve doğal miras ile biyoçeşitliliğin korunmasına yardımcı olarak, turizm gelişiminde kilit bir unsur oluşturan çevresel kaynakların en uygun kullanımını sağlamayı,
 • Sosyo-kültürel özgünlüğüne saygı göstermek, yerleşik ve yaşayan kültürel mirasları ile geleneksel değerleri korumak, kültürler arası anlayış ve hoşgörüye katkıda bulunmayı,
 • Sürdürülebilir, uzun vadeli ekonomik operasyonlar sağlamak, istikrarlı istihdam ve gelir getirici fırsatlar yaratmak, ev sahibi topluluklar için sosyal hizmetler de dâhil olmak üzere tüm paydaşlara adil Sosyo-Ekonomik faydalar sağlamak, yoksulluğun azaltılmasına katkıda bulunmayı,
 
Sürdürülebilirlik Politikamız olarak taahhüt ve beyan ederiz.
 
 1. Çocukların Korunması ve İstismarın Engellenmesi Politikası
Liberty Hotels Group olarak çocuk istismarının engellenmesine yönelik çalışmalarımızın temeline eğitimi aldık. Tüm tesislerimizde eğitim programlarımızın zorunlu eğitimler başlığı altında Çocukların Her Türlü İstismardan Korunması Eğitimini işledik ve uyum programlarımızda bu konuyu özellikle işledik.
Bu kapsamda;
 • Liberty Hotels Group herhangi bir taciz veya ayrımcılığa tolerans göstermemeyi,
 • Çocukların korunması için üstüne düşen sorumluluklarını yerine getirmekte ve bu kapsamda liderlik göstermekte, gereken kaynakları sağlamayı,
 • Herhangi bir çocuk istismarı gözlemlendiğinde kural setlerimiz gereğince tesis yöneticilerimizin bilgilendirilmesi ve gerekli yaptırımların uygulanmasını sağlamak ve gerektiğinde kolluk kuvvetlerini bilgilendirmeyi,
 • Çocuklara yönelik verilen hizmetlerde ve aktivite programlarında üst düzey güvenlik tedbirlerini uygulamayı, anne ve babaların çocuklarını güvenle emanet edebilecekleri sosyal ortamlar kurmayı,
 • Çocuk refahının ve çocukların her çeşit zarardan korunmasının son derece önemli olduğunun bilincindedir. Her türlü istismara karşı ve sömürüden kaçınmayı,
 
Çocukların Korunması ve İstismarın Engellenmesi Politikamız olarak taahhüt ve beyan ederiz.
 
 1. Enerji Politikası
Liberty Hotels Group ve üst iştirakleri olarak temiz enerji faaliyetlerinde yatırımcı rolü ile bulunuyor, tesislerimizde temiz enerji uygulamalarına geçiş aşamalarını bu kapsamda yatırım programlarımıza dâhil ediyoruz.
En temel unsurlarımızdan biri olan Enerji Politikamızın iklim değişikliği ile mücadele ve döngüsel ekonomi hedefleri doğrultusunda dizayn edilmesini ön görüyoruz. Bu nedenle temiz enerji teknolojilerine yatırımların yönlendirilmesi sadece çevrenin korunması değil aynı zamanda misafirler için de olumlu bir adımdır.
Bu kapsamda;
 • Düşük karbon ekonomisine geçiş ile büyümeyi, İnovasyonu ve istihdamı teşvik edeceğimizi,
 • Enerji verimliliği, kullanımı ve tüketimine ilişkin yasal şartları ve diğer şartları karşılamayı,
 • Enerji performansının ve enerji yönetim sisteminin sürekli iyileştirileceğini,
 • Enerji amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesi için bilgi ve gerekli kaynakların sağlanacağını,
 • Yaşam kalitesini, misafirlerimizin seçeneklerini artıran ve enerji tüketiminde tasarruf yaratan sürdürülebilir enerji yönetimi sağlayacağımızı,
 • Yenilenebilir enerjilerin ve enerji verimliliğinin desteklenmesine odaklanan bir enerji politikası yürüteceğimizi,
 • Yeşil Mutabakat kapsamında sera gazı emisyonlarını düşürmeyi ve tasarruf hedeflerimize ulaşmayı,
 • Çalışanlarımıza ve misafirlerimize sunduğumuz tüm hizmetlerde bu farkındalığı aşılamayı,
 
Enerji Politikamız olarak taahhüt ve beyan ederiz.
Atık ayrıştırma ve atık miktarlarının azaltılması, doğal kaynakların verimli kullanılması vb. faaliyetlerle ekolojik sistemi korumayı amaç edinmekteyiz.
    Oluşan atıkları ise hem çalışanlarımızın hem de misafirlerimizin desteği ile kağıt, plastik, metal, cam olarak ayrıştırıp doğaya geri kazandırıyoruz.
 
Atıkların geri dönüşüm/bertaraf aşamasına kadar takibini yapıyoruz.
    Otellerimizde enerji ve su tasarrufu sistemleri kullanıyoruz ve çalışanlarımızı ve dış hizmet yetkililerini “tasarruf tedbirleri” başlığı altında eğitiyoruz.
    Çalışanlarımızı tehlikeli kimyasalların dökülmesi durumunda alacakları tedbirler konusunda eğitiyoruz ve uygulamalarda herhangi bir sorun yaşanmaması için görsel bilgilendirmeler sunuyoruz.
    Çevreye vereceğimiz zararı minimize etmek için tehlikeli atık oluşumuna neden olacak sistemleri azaltmaya çalışıp, katı atık üretimimizi büyük ambalaj kullanımıyla azaltmayaç alışıyoruz.
    Çocuk kulübünde çocuklarla çevre duyarlılığı konularında eğitici etkinlikler düzenliyoruz.
    Çalışanlarımızla birlikte tesislerimizde ve sahillerimizde mıntıka temizliği yapıyoruz.
    Çevre Anketleri ile misafirlerimizin çevreye duyarlılık çalışmalarımızla ilgili memnuniyetlerini, istek ve önerilerini değerlendiriyor ve kendimizi sürekli geliştiriyoruz.
    Çeşitli çevre etkinlikleri düzenleyerek çalışanlarımızın, bölge halkının ve misafirlerimizin çevreye olan duyarlılığını artırmaya çalışıyoruz.
ENERJİ YÖNETİMİ
Doğal kaynak tüketiminin azaltılmasına yönelik çalışmalarla hedeflere ulaşma oranları rakamsal olarak takip edilmekte ve elektrik, su, propan, motorin ve LNG tüketimindeki azalmalar tespit edilmektedir. Biz, enerji kaynaklarının  hızla tükenmesinin getireceği  olumsuzlukların ve  fosil yakıtların  çevreye verdiği  zararın  farkındayız. Bu yüzden yenilenebilir enerji kaynaklarını  tercih  ediyoruz ve doğadaki karbon ayak izimizi azaltmak için çaba gösteriyoruz.
Tüm klima santralleri, ısıtma, soğutma sistemi, pompa hidrofor gruplarının çalışma zamanını ayarlamada ve arızaları belirlemede, verimli çalışmasını sağlayan otomasyon sistemi kullanılmaktadır.
Tüm bina girişlerinde bulunan otomatik kapılarda ısı kaçaklarını engellemek amacıyla hava perdeleri konumlandırılmıştır.
Satın   aldığımız tüm   elektronik   ürünlerin   enerji   tasarruflu   olmasını   tüm çalışanlarımızın enerji tasarrufu konusunda eğitim almasını hedeflemekteyiz.
Otellerimizde enerji tasarrufu ile ilgili aşağıdaki çalışmalar yapılmakta ve sürekliliği sağlanmaktadır.
Tüm  odalarda balkon  kapısının  açılması  durumunda  ısıtma/soğutma cihazlarını devredışı bırakan sistemler kullanılmaktadır.
Otellerimizde enerji tasarruflu ampuller ya da LED ışıklar kullanılmaktadır.
 
Belli sürelerde boş kalan genel alanlarda ampuller harekete duyarlı hale getirilmiş  ve kullanımda olmadığı zamanlarda ışıkların otomatik olarak  sönmesi sağlanmıştır. Ortak alanlardaki
 
tuvaletlerde, koridorlarda, personel bölgelerinde ve Zemin katlarda aydınlatma için sensörler kullanılmaktadır.
Misafir odalarında energy saver kart sistemi kullanılmakta ve 45 dakikaya hareket sensörü bulunmaktadır. Hareket olmaması durumunda 45 dakika sonra elektrik kesilmektedir.
Misafirlerin odada bulunmadıkları sürede perdelerin kapalı   olması   konusunda çalışanlarımız bilinçlendirilmiştir.
Bahçe ve açık alan aydınlatmalarımızda kullanılan aydınlatma elemanları, ışığın gökyüzüne gitmesini engelleyecek şekilde düzenlenmiştir. Tüm bahçe sistemimizde damlama sistemi kullanılmakta olup, otomasyona bağlı sulama sistemi kullanılmaktadır.
Bina havalandırma sistemimizde önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlayan frekans invertörleri kullanılmaktadır.
Sıcak su üretiminde boiler ilave olarak eşanjör kullanılmakta ve boru sistemlerimiz yalıtımlı olanlardan seçilmiştir.
Enerji ihtiyacımızın %35,6’sı yenilenebilir kaynaklar kullanılarak üretilen elektrik enerjisinden karşılamaktayız.
Misafir odalarımızda bulunan çevre bilgilendirme kartı bulunmaktadır.
Tesise satın alınan cihazlar az enerji tüketen çevreci cihazlardan tercih edilmiştir.  Böylece cihazların enerji tüketimi azaltılmıştır.
Pencere camı olarak tek cam yerine çift cam-ısı cam (%50 tasarruf) veya ısı ışınımlı çift cam (%67 tasarruf) kullanılmaktadır.
Tüm misafir odalarımızda aydınlatma ekipmanları birbirinden farklı çalışmakla birlikte volt ayarları düşüktür. Gece için ayrı Night tuşu bulunmaktadır.
 
İşletmede kullanılan pencereler ısı yalıtımlı alüminyum doğrama, tüm camlar ise ısı yalıtımlı çift camdır. İşletme mimari tasarımının tercihi ile alakalı olarak işletme güneş ışığından en yüksek verimde faydalanacak şekilde inşa edilmiştir. Lobi, ana restoran kısımları çatıdan ışık alarak doğal aydınlatmadan azami miktarda faydalanabilecek şekilde tasarlanmıştır. Personel yemekhanesi bölümündeki dinlenme alanımızda güneş kırıcılarımız bulunmaktadır.
 
 Misafir ve personel ortak kullanım alanlarına geçişlerde ısı kayıplarını engelleyecek hava perdeleri tesis genelinde mevcuttur.
Soğuk hava depolarının, soğutucu dolapların, derin dondurucu ve buz makinelerinin kondenserlerinin düzenli   temizlikleri   yapılarak  tıkanmalardan  dolayı   enerji   kayıpları   kontrol   altına   alınmaktadır.
Gazla çalışan ocakların periyodik bakım ve temizlikleri yapılarak tıkanma ve gaz ayarlarının bozulmasından dolayı fazla gaz harcanması engellenmektedir.
Kazan dairesinde kaskat sistemimiz bulunmakta ve ısı kaybı engellenerek tasarruf sağlanmaktadır.
Dolap ve fırın kapı contaları ısı kaybını önlemek amacı ile periyodik olarak kontrol edilmekte ve eskimiş olanlar yenileri ile değiştirilmektedir.
Personele düzenli olarak enerji tasarrufu ve cihazların tasarruflu kullanılması konusunda eğitim verilmektedir.
Elektrikle çalışan cihazlar güneş ışınlarına maruz kalmayacak şekilde konumlanmıştır.
İşletmemizin su tüketimi, ısıtma ve soğutma için enerji tüketimi, elektrik tüketimi ve genel enerji tüketimi konusunda verileri toplaması ve izlenmesi yapılmaktadır. (geceleme başına enerji tüketimi aylık, üç aylık ve yıllık raporların hazırlanması ve dosya halinde saklanması). Bu şekilde yıl bazında kullandığımız enerjileri kontrol altında tutma, kıyaslama ve herhangi bir fazla tüketim durumunda aksiyon alma imkanımız bulunmaktadır. Bu amaçla kalite yönetim sistemimiz kapsamında düzeltici faaliyet başlatmaktayız.
Önleyici faaliyetlerimiz sayesinde enerji kaynaklarımızın tüketilmesini ve doğadaki karbon salınımını en aza indirmek için daha fazla çalışmamız gerektiği bilincine varmamıza yardımcı olmaktadır.
Yapılan izlemeler sonucunda Liberty Fabay otelimiz için 2022 yılında elektrik tasarrufu 2021 yılına göre kişi bazında % 11 oranında, motorin ise %38 oranında tasarruf sağlandığı görülmüştür.
HEDEFLERİMİZ
•Otellerimizde enerji verimliliği artırıcı uygulamalara devam edeceğiz.
•Çevresel etkileri düşürülmüş ve enerji verimliliği yüksek cihazlar almaya devam edeceğiz.
•Her   yıl enerji tüketim   oranlarının azaltılması adına yapılan tasarruf tedbirleri eğitimlerine devam edeceğiz.
•Enerji tüketim azaltma projeleri geliştirmeye devam edeceğiz.
•Enerji kaynaklarının korunmasıyla ilgili bölgesel ve uluslararası inisiyatiflerle işbirliği içinde  olmaya devam edeceğiz.
•Yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla faydalanmak için gerekli tüm çalışmalara devam edeceğiz.
SU YÖNETİMİ
Daha iyi bir yaşam sürdürmek için gelecekte daha fazla temiz su kaynağına ihtiyaç  duyacağımızın bilincindeyiz.
Kullandığımız enerji kaynaklarından nasıl tasarruf ettiğimizin detayları şöyledir:
 • Tüm oda ve genel alan lavabo musluklarında su akış hızı dakikada 5 lt’yi, duşlarda 10 lt’yi aşmayacak şekilde ayarlanmıştır. Yapılan aylık izlemelerle her bloktan bir armatür ve bir duşta debi ölçümü yapılarak bu uygulamanın takibi düzenli olarak yapılmakta ve debisi yüksek olan armatür ve duşların debisi düşürülmektedir.
 
 • Tüm atık su kaynaklarının arıtıldığını ve yerel halkı ya da çevreyi etkilemeden emniyetli bir şekilde deşarj edildiğini gösterecek ilgili belediyeden aldığımız atık su planımız bulunmaktadır. Atık suyumuz deşarj yönetmeliğine uygun olarak kanalizasyon sistemine bağlanmaktadır.
 • Havuz çalışanlarımıza ters yıkama prosedürü ile ilgili eğitim verilmektedir.
 • Tüm rezervuarlar her kullanımda 6 lt’den fazla su akıtmayacak şekilde ayarlanmıştır.
 • Misafirlerimiz ve çalışanlarımız için genel alan wclerde bulunan stikerlar ile suyu tasarruflu kullanmaları ve su sızıntılarını bildirmeleri için ricada bulunulmustur.
 • Pisuvarlarda suyun otomatik olarak akıtıldığı sistemler kullanılmıştır.
 • Personelimize su tasarrufu ve olası su sızıntılarının bildirilmesi konusunda düzenli olarak eğitim verilmektedir.
 • Mutfaklarımızda sebze dezenfeksiyonu için sebze ve meyve yıkamada son durulama gerektirmeyen ozon dezenfeksiyon sistemi kullanmaktayız.
 • Genel wclerde bay bölümünde susuz pisuar kullanılmaktadır.
 • Tüm otel lavabolarımızda led armatürler kullanılmaktadır.
 • Misafir odalarında 2 hazneli sifon butonları bulunmaktadır.
 • Bahçe sulamada otomatik, fıskiye ve damlama sistemleri kullanılarak suyun daha az kullanılması saglanmıstır. Bahçe sulama planı ile gün ısıgı etkisini kaybettikten sonra sulama yapılarak su kayıplarının önlenmesine katkıda bulunulmustur.
 • Su tüketimleri sürekli izlenmekte ve kayıt edilmektedir. Tesiste bir çok bölümde ayrı sayaç bulunmakta ve bu sayaçlar sayesinde her bölüm için ayrı izleme yapılabilmektedir. Yapılan bu izlemelerde çıkan veriler günlük, aylık, üç aylık ve yıllık olarak kaydedilmekte ve aylık olarak hedefimizi aşması durumunda uygunsuzluk açılarak sebebi sorgulanmaktadır.
 • Oluşturduğumuz su risk analizlerimizle en çok su harcanan alanlarımızın ve bu konuda alınacak önlemlerimizin puanlara göre kontrollerini yapmaktayız.
 • Yapılan çalısmalar sayesinde 2022 yılında su tüketimi 2021 yılına göre % 30 oranında artmıştır. Ayrıca 2023 yılının geçen aylarına göre de azaltma yoluna gitmekteyiz.
 
 
 
HEDEFLERİMİZ
 
 • Her yıl su tüketim oranını düşürmek için personelimizin bilinçlendirilmesi adına eğitim çalışmalarına devam edecegiz. Bu nedenle mutfak alanlarında fotoselli musluklara geçiş çalışmaları yapılmaktadır.
 • Su tüketimini azaltma ve geri kazanım projeleri geliştirmeye devam edeceğiz.
 • Su kaynaklarının korunmasıyla ilgili bölgesel ve uluslararası inisiyatiflerle işbirlikleri kuracağız.
 • Bölümlerdeki sayaç sayılarının arttırılması hedeflenmektedir.
 
 
 
 
 
 
 
 
15 günlük periyotlarda olarak yapılan maliyet kurulu toplantılarında enerji tüketimleri takip edilmekte ve aksiyonlar görüşülmektedir.
 
ATIK YÖNETİMİ
 
Atık yönetimi, atığın kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, depolanması,  geri  kazanılması, taşınması,  bertarafı  ve  bertaraf  işlemleri sonrası kontrolü  ve benzeri işlemleri içeren bir yönetim  biçimidir. Liberty Otelleri olarak uyguladığımız Atık Yönetimi Sistemimizde öncelikli amacımız atık miktarını azaltmak, oluşan atıklarımızı iyi yöneterek çevreye en az zarar ile bertarafını sağlamak ve geri kazanılabilir olanları tekrar kazanmaktır.
Otellerimizde misafirlerimize mobil Appte Sürdürülebirlik kapsamınds atıkların ayrıştırılmasının önemi konusunda bilgilendirme yapıkmaktadır.
Personelimize atık ayrıştırmanın önemi konusunda bilgilendirme eğitimi verilmekte ve atık ayrıştırma departmanlar tarafından takip edilmektedir.Ayrıca genel alan wclerimizde bulunan stiker uyarı yazılarımız ile tuvalet kağıtlarının klozete değil çevre ve tesisimiz yararına çöp kovalarına atılması gerektiği konusunda uyarmaktayız.
Tesis genelinde misafirlerimizin atıkları ayrıştırabilmesi için yeterli miktarda çöp kutuları yerleştirilmiştir.
Tehlikeli atıklar düzenli olarak tehlikeli atık deposunda biriktirilmekte ve lisanslı Atık Taşıma Firmasına teslim edilmektedir.
Geri dönüşümlü atıkların ayrı toplanması ve geri dönüşüme kazandırılması için her bölüme her atık için ayrı bidonlar konulmuş ve personele konunun önemi  sürekli vurgulanmaktadır.
Tesisimizde bir çok alana damacana su konarak tek kullanımlık plastic atık ve su israfını önlemeyi amaçlamaktayız.
Tek kullanımlık kutu içecek servisine son verilmiş ve içecek üniteleri konularak atıkların azaltılması sağlanmıştır.
Tek kullanımlık kahvaltılık ürünler yerine büyük ambalajlı kutu ve kova ürünler satın alınarak ambalaj atığı azaltılmıştır.
Misafir odalarındaki banyo ve tuvaletlerde, genel alan tuvaletlerinde tekrar doldurulabilir sabunluklar kullanılmaktadır.
Kullanılan yağların giderlere dökülmesi personel bilinçlendirme eğitimleri ile engellenmiş ve yağ tutucular sayesinde atık yağların toplanarak bertaraf edilmesi sağlanmıştır. Kızartmada kullanılan atık yağlar atık yağ toplama deposunda biriktirilerek bertarafı sağlanmaktadır.
Misafir alanlarında da atık ayrıştırma kapları bulunduruyoruz. Ayrıştırdığımız bu atıkların geri dönüşümü için ilgili firmalarla çalışıyor ve takibini yapıyoruz. 2022 yılında otellerimizde günlük ayrıştırılarak geri dönüşüme teslim ettiğimiz atık miktarlarımız;(Nisan-Ağustos ayları)Kağıt tüketimimizi azaltmak için mümkün olduğunca yazışmalarımızı ve duyurularımızı mail ortamında yapıyoruz. Dokümanlar üzerinde yapılan güncellemeler, revizyonlar kalite ağımız üzerinden duyurulabilmektedir.
Kalite Yönetim sistemimize ve yasal standartlara göre kayıt alınması gereken dokümanlar mümkün ise elektronik ortamda oluşturulmakta ve bilgisayar üzerinde depolanmaktadır. 2023 yılı itibari ile QDMS program olan Butterfly ile yapılan anlaşma neticesinde tüm dokümantasyon sisteminde kağıt israfının önlenmesi amacıyla dijital sisteme geçilmesi üzerine çalışmalar yapılmaktadır.
2023 yılında öncelikli hedefimiz oluşan kağıt, plastik, cam ve metal atık miktarını azaltacak önlemler almak ve oluşan atıkları doğru şekilde ayrıştırarak geri dönüşümünü sağlamaktır.


 
Misafirlerimize otellerimizde uyguladığımız Atık Yönetim Sistemi ile ilgili bilgilendirme yapmaya onları da atık miktarını azaltma ve oluşan atıkları ayrıştırma konusunda teşvik ediyoruz.
Mini kulübümüzde atık ayrıştırma ile ilgili etkinlik ve aktiviteler düzenleyerek çocuk misafirlerimizi küçük yaşta bilinçlendirmeyi hedefliyoruz.
 
Mini klüpte yapılan etkinliklerde ambalaj atıklarından oyuncaklar yapılarak çocuk misafirlerde geri dönüşüm bilinci oluşturulmaktadır.
TEHLİKELİ ATIKLAR
Otellerimizde oluşan tehlikeli atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilebilmesi için 2021 yılında Tehlikeli Atık Prosedürü oluşturduk ve bölümlerimizde oluşan tehlikeli atıkları, tehlikeli atık odalarımızda uygun koşullarda topluyor, etiketliyor ve yasalara uygun bertarafı veya değerlendirilmesi için lisanslı firmalara teslim ediyoruz. Tehlikeli atık miktarının azaltmak için havuz makine dairelerimizde büyük ambalajlarda doldurma dozaj sistemi kullanılmakta, yazıcı tonerlerimiz depozitolu olarak tedarikçi firma tarafından alınmaktadır.
Otel içerisinde çeşitli noktalarda doğaya zarar vermemesi için atık pil kutularımız mevcuttur. 2021-2022 yılı içerisinde 25 kg atık pil TAP’a (Taşınabilir atık pil üreticileri ve ithalatçıları derneği iktisadi işletmesi) verilmiştir.
2021  yılında  otellerimizden  toplam 363  kg  tehlikeli  atık  lisanslı  firmalara  teslim edilmiştir. 2022 yılında 575 kg tehlikeli  atık  lisanslı  firmalara  teslim edilmiştir.
Atıkların toplanmasını ve lisanslı firmalara teslim edilerek bertarafını sağlayacak prosedürümüzün oluşturulması, bu konuda personele eğitimler vererek bilinçlendirme sağlanmasıdır.
2021 yılında 2500 kg atık yağ ; 2022 yılında ise(ekim ayı dahil) 2620  kg atık yağ kazanım firmaları tarafından düzenli olarak alınmakta ve biyodizel üretiminde kullanılmaktadır.
Bitkisel atık yağların geri dönüşüm miktarını her  yıl artırmak  için çalışmalar yapıyoruz. Geri dönüşüme kazandırılan yağ miktarını toplam yağ miktarına oranının her yıl %45’in üzerinde olmasını ve artmasını sağlıyoruz.
Her yıl ‘’Geri dönüşüm ve Atık Ayrıştırma’’ ve ‘’ Kimyasal Kullanım Eğitimi’’ verilmiştir. Bu eğitimler konusunda uzman kişiler tarafından verilmiştir.
2023 yılı için hedefimiz otelimizde oluşan tüm tehlikeli atıkların diğer atıklar ile karışmadan uygun şekilde tehlikeli atık depolama alanında biriktirilmesi ve lisanslı firmalara teslim edilmesi, aynı zamanda tehlikeli atık miktarını minimize edecek faaliyetlerin yürütülmesidir.
Tehlikeli Atık miktarlarımızı control ediyoruz. Mümkün olduğu kadar kullandığımız malzemelerin tehlikeli madde   içermemesine,   içerenlerin   ise   uygun   şekilde   bertaraf   edilmesine   özen   gösteriyoruz.   Genel alanlarda kullandığımız tehlikeli malzemelerimizi belirledik ve takibini arttırdık. 2022 yılı için net tehlikeli atık   miktarımızı  belirleyerek,   2023   yılında   minimizasyonu   için   daha   ölçülebilir   aksiyonlar   almayı planlamaktayız.  
Otelimiz içinde kullanılan endüstriyel soğuk hava odalarında ozon tabakasına zararlı CFC (Chlorofluorocarbon) gazları yerine R404A gazı kullanılmaktadır.
Otelimizde geri dönüşümlü malzemeler ayrıştırılmaktadır. Geri dönüşüm rakamlarımızı paylaşmaktan gurur duyuyoruz.
 • 2021 yılı içerisinde ortalama 5.179 ton kâğıt atığın geri kazanımı sağlamıştır. 1 ton kullanılmış kâğıt atığının geri dönüşümü sonucunda, 17 adet yetişmiş çam ağacı ve 85 metrekarelik ormanlık alan tahrip edilmeyecektir.
 • 2021 yılı içerisinde ortalama 2.050 ton cam atığın geri kazanımı sağlanmıştır. Üretimde cam atıkların kullanılması halinde, yeni üretilen her 1 ton cam için 315 kg karbondioksit emisyonu engellenir.
 • 2021 yılı içerisinde ortalama 0,599 ton metal atığın geri kazanımı sağlamıştır. 1 ton metal atığın geri dönüştürülmesi sonucunda 1300 kg hammadde tasarrufu sağlanır.
 • 2021 yılı içerisinde otel başına ortalama 1.329 ton plastik atığın geri kazanımı sağlanmıştır. 1 ton plastik ambalaj atığının geri dönüşümü sonucunda 14000 KWH enerji tasarrufu sağlanmış olur.
 
 
KİMYASAL KULLANIMI
     Kimyasalların güvenli bir şekilde bertaraf edilmesi için ilgili firmalarla çalışıyor ve kimyasal atıkların takibini yapıyoruz.Kimyasalların   kullanımı   ve   tehlikeli   kimyasalların   dökülmesi/saçılması   durumunda   alınacak   tedbirler konusunda çalışanlarımızı eğitiyoruz.Kimyasal kullanım miktarlarımızı kontrol ediyor, boşa ve yanlış kimyasal kullanımını engellemek için personel eğitimleri veriyoruz.
Tehlikeli kimyasal atık, sızıntı vb. durumlara için gerekli önlemleri alıyor ve dökülme, maruz kalma ve diğer vakalara müdahale için personel eğitimleri veriyoruz.
Tüm genel alanlar detay temizliğinde ve kimyasal temizlik istemeyen misafir odalarında buharlı cihaz kullanılmaktadır.     


  KARBON         
 
 
    İşletmemizde karbon salınımının başlıca kaynakları; elektrik tüketimi, doğal gaz tüketimi, kömür tüketimi, otelde üretilen atıkların dönüştürülmesi için kullanılan enerji tüketimi , otelde kullanılan araçların ve jenaratörün petrol ürünlerin tüketimi ve temizlikte kullanılan enerji tüketimidir.                                    
Satın alımlarımızı mümkün olduğunca yakın bölgelerden yapmaktayız. Böylece tedarikçi firmaların teslimat araçlarının CO2 salınımlarını minimize     ederek     çevreye     yapılan     etkilerin     azaltılmasını hedeflenmekteyiz.
2022 yılı  Enerji  tüketimimizden  (elektrik  +  LNG+ Motorin+ Propan)  kaynaklı karbon salınımı otellerimiz için  5.355.951,762  KwhCO2e olarak hesaplanmıştır. 
2021 yılı  Enerji  tüketimimizden  (elektrik  +  LNG+ Motorin+ propan )  kaynaklı karbon salınımı otelimiz için  1.859.671,074 KwhCO2e olarak hesaplanmıştır.
 
2022 yılında karbon salınımının artmasının sebepleri;
 • İlave alakart restoran yapılması(2 adet)
 • Havuz ısıtmalarının yapılması(3 adet)
 • Beach bar yapılması
 • Sahne alanının arttırılması
 • Sezonun erken açılması
Sürdürülebilir bir gelecek için karbon ayak izimizi silecek aksiyonlar planlıyoruz.
 
Karbon Ayakizimizi azaltmak için yaptığımız çalışmalar;
Daha az enerji ile daha çok şey yapmak için önlemler alacağız. Bir ürünü satın alırken enerji verimliliği sınıfına da dikkat edeceğiz.
Daha az  karbon  üreten  enerjileri  tercih  edeceğiz. Daha yeşil seçimler yapacağız.
 
Karbonumuzu telafi ederek enerji verimliliğine daha fazla katkı sağlayacağız. Başta ağaç dikimi olmak üzere çeşitli faaliyetler ile karbon ayak izimizi silmeyi hedefliyoruz.
 • Sorumlu üretim ve tüketim bilincini misafirlerimiz ve Çalışanlarımıza aktararak gıda atıklarını azaltmak
 
Sosyal sorumluluk projelerimiz ile katma değer yaratacak, örnek olacağız.
 
DOĞAL HAYATI KORUMA
Deniz suyunun temizliği hem doğal yaşamı koruma hem de sürdürülebilir turizm kapsamında en büyük öncelik verdiğimiz konuların başında gelmektedir. İki otelimizde de Mavi Bayrak Ödülü bulunmaktadır.
Bu kapsamda plajda yeterli sayıda çöp kutusu, atık konteynırı bulunduruyor, düzenli olarak boşaltıyor ve temiz tutuyoruz. Sahillerimizin daha temiz olabilmesi için plaj görevlilerimize eğitimler veriyor, plajların temizliğini kontrol ediyoruz.Ayrıca belli aralıklarla cankurtaranlar ve su sporlarının ortak çalışmalarıyla deniz dip temizliği yapılmaktadır.

 

Orman Günü kapsamında çevre okul öğrencilerinin aktif katılımı, otel çalışanları ve çevre halkı ile birlikte eğlenceli bir etkinlik gerçekleştirilmiştir. Etkinlikte ormanların ne kadar önemli olduğu konusunda özellikle öğrencilere ve katılımcılara kısa bir bilgi verilmiştir.
Misafirlerimize hayvanlara ve doğal yaşama zarar veren faaliyetlere katılmamaları konusunda bilgilendirici yazılar hazırlamış olup bu yazıları hotel infolarımızda paylaşmaktayız.
Kuşların doğal ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için yapılan yuvalar misafirlere tanıtıldı. Misafirler tarafında taktir topladı ve ilgi çekti. 2022 sezonunda kuşlar tarafından doğal yuvalanma yapılmıştır.
Tesisimizde yerel bölgeyle uyumlu bitki çeşitliliği oluşturulmuştur. Bu bitkiler gerek endemik bitkiler gerekse susuzluğa dayanıklı türlerdir. Hasat zamanı bahçe çalışanlarımız tarafından ürünler toplanır, misafire veya çalışanlarımıza sunulmak üzere mutfak departmanına teslim edilir. 
Biyoçeşitlilik Yönetimi
Liberty Fabay otel olarak Biyoçeşitliliğin korunmasının öneminin farkındayız. Biyoçeşitliliğin korunması yanlızca var canlıların korunması değil aynı zamanda bize temiz hava, içilebilir su, kaliteli toprak ve mahsul tozlaşması sağladığı için çok önemlidir. İklim değişikliği ile mücadelede ve doğal afetlerin azalmasındada önemli rol oynamaktadır.
Fethiye kıyı şeridi Caretta Caretta yuvalama alanlarından birisidir. 1 Mayıs – 1 Ekim tarihleri arasında üreme mevsimi olan deniz kaplumbağalarını korumak ve onlarla birlikte yaşamak için sahilde gerekli düzenlemeler yapılmakta, misafirlerimiz broşürler ve uyarı levhaları ile bilgilendirilmektedir.
Buna ilave olarak farklı kuşların geçiş bölgesinde olmasından kaynaklı tesisimizde kuş yuvaları bulunmakta, tarafımızca bu yuvaların olduğu alanlara hassasiyet gösterilmektedir.
. Çalışma alanımızda biyo çeşitliliğin korunması adına istilacı türlere karşı önlemler almakdayız. Doğal yaşama en derinde etkeliyen tehlikeli atıkları ve doğayı kirleten maddelerin doğayla temasını engellemek için elimizden geleni yapmaktayız.
Bölgemizdeki istilacı türleri bilmekteyiz ve oluşmaması adına mücadele talimatımıza uygun olarak takip ve kontrollerimizi sürdürmekteyiz.
Tesisimizde endemik bitkiler bulunmakta ve korunmaktadır.
Çalışanlarımıza düzenli olarak çevre bilinci, su ve enerji tüketimiyle ilgili eğitimler vermekteyiz.
Tehlikeli atıkları kontrollü olarak işletmemizden uzaklaştırmakta ve doğaya zararlı ürün kullanımını minimumda tutmaktayız.
 
EĞİTİM VE ÖĞRETİM
Çalışanlarımıza düzenli olarak yıllık eğitim planlarına uygun olarak eğitimler verilmektedir.
 
 
 
 
Tesisimizde çalışanlarımız işe başladıkları anda Oryantasyon Eğitimi programına alınarak, uymaları gereken kurallar ve çalışandan beklentilerimiz açıklanmaktadır.
Aynı zamanda tüm otel çalışanlarına hizmet kalitesini arttırmaya yönelik Davranış Standartları eğitimi verilmektedir.
Tesisimizin ve bulunduğumuz doğla ortamın herhangi bir yangından zarar görmesini engellemek için çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda;
 • Çalışanlarımıza yangın eğitimi verilmiştir.
 • Acil durum ekipleri oluşturulmuştur.
 • Yangın tatbikatları düzenlenmiştir.
İşletmemizde İş sağlığı ve Güvenliği uygulamaları eksiksiz uygulanarak personelin sağlığı ve güvenliğine önem verilmektedir. Personeliğimize düzenli olarak iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitimler verilmekte ve takibi yapılmaktadır.
Çevre Mühendisimiz tarafından tüm çalışanlarımıza oryantasyon sunumunda, sıfır atık proje kapsamında ve departman içi Çevre Eğitimi verilmektedir.
Tehlikeli madde danışmanımız ile kimyasal dökülmesi durumunda yapılacaklar ile ilgili tatbikat yapılmıştır.
 Tedarikçi firmalarımızdan kimyasal eğitimleri alınarak kimyasal tüketiminin standardizasyonunu sağlamak doğrultusunda kimyasal kullanan çalışanlarımızın bilinçlendirilmesi sağlanmaktadır.
SOSYAL SORUMLULUK
2021 yılından itibaren mavi kapak toplayarak Türkiye omurilik felçlileri derneğine yardımda bulunulmuş ve sertifikalandırılmıştır. 2021 yılından itibaren her yıl ağaç dikimi için bağış yapmaktadır.
Kadınlar günü için TEGV bağış yapılmıştır, yine 2021 yılından itibaren mama bağışları yapılmaktadır.
 

Bunlara ilave geleneksel olarak Kızılay’a otellerimiz çalışanları tarafından gönüllü olarak kan bağışı etkinlikleri yapılmaktadır.
Türk yemeklerini ve geleneklerini tanıtmak amacı ile her hafta Türk Gecesi düzenlenmektedir. Bu gecede yöresel yemekler ve tatlılar sunulmakta, folklör dans ekibi gösteri yapmaktadır.
Ana havuz alanında bulunan sürdürülebilirlik  panosunda yerel ulaşım imkanları, yakınımızda bulunan yerleşim bölgeleri, tarihi    güzellikler ve arkeolojik   kalıntıların bilgilendirmesini yaparak  bölgemizin tanıtımına katkıda bulunuyoruz.
Bölgesel organizasyonlar için indirimli ücretten salon imkanı sağlıyoruz.
 
     
 
SOSYAL YARDIMLAR
 
Liberty olarak topluluk olmanın değerlerimize sahip çıkarak sağlanabileceğinin bilincindeyiz. Toplumsal sorumluluklarımızın farkındayız ve gönüllülük esasına dayalı toplumsal faaliyetlerimizi yıl içerisinde personellerimizin de katılımı ile organize etmekteyiz. Liberty Fabay bünyesinde bulunan ve
 
 
çalışanlarımızdan oluşan Sosyal Komite ile bilrilikte düzenli toplantılar ve organizasyonlar yapılmaktadır.
Çalışanlarımıza lojman kullanımı,servis kullanımı, doctor ofisi kullanımı, çamaşırhane kullanımı, doğum günü kutlamaları, özel gün kutlamaları(kadınlar günü, anneler günü vs), evlenme-doğum gibi durumlarda altın yardımı, tekne turları, voleybol turnuvaları, departman bazlı motivasyon etkinliklerine ilave olarak;
·        Anlaşmalı hastanemiz tarafından kendileri ve aileleri için özel indirim
·        Çalışanlarımız için anlaşmalı olduğumuz kırtasiye indirimi,
·        1 yılı dolduran çalışanlarımız için “Liberty İzni”
·        Tesisimizde çocuğu olması durumunda bir misafir odamıza isim verilmesi
·        Bize her an önerilerini bildirmeleri için dijital mobil app bulunması
·        Alanında başarılı olan çalışanlarımıza başarı sertifikaları
·        Akşam üstü çay etkinliği ile Genel müdürümüz ile çalışanlarımızın sohbete davet edilmesi
·        Dünya kadınlar gününde TEGV Bağış
·        İşletmemiz olan plajımızda ve sarrafiyemizde çalışanlarımız için özel indirim
·        Kendileri ve aileleri ile birlikte tesisimizde 1 günlük tatil imkanı
·        Ramazan bayramında kendilerine ve ailelerine destek olmak için verilen hediye alışveriş kartları
·        Sezon boyunca yararlanabilecekleri “Askıda giysi uygulaması”
·        Sezon sonu misafirlerden kalan eşyaların kullanımı için “Dostluk Pazarı””
·        Tüm çalışanlarımızın katılabildiği “Kokteyl Workshopları”
·        Çalıştıkları süre içerisinde farklı departmanlarda tecrübe imkanı sağlamak adına “ Cross Training” uygulaması
·        Yılın Personeli seçimi
·        Açık Kapı politikası ile çalışanlarımız bize her an ulaşabilmektedir.
·        Genel alanlarda çalışanlarımızın kısa mola verebilmeleri için “staff” masalar ayrılmaktadır.
·        Çalışanlarımıza motivasyon amaçlı sıradışı restoranımızda yine yetenek seviyelerine göre müzikal yapılmakta ve ödüllendirilmektedirler.
 
 
   PERSONEL GECESİ
Her yıl sonu, Kasım ayı içinde, yılın yorgunluğunu atmak, kaynaşmak üzere tüm çalışanların eşleri   ile   birlikte   katıldıkları   “Personel   Gecesi”   düzenlenir. Gecenin   organizasyonu   İnsan  Değerleri Departmanı tarafından yapılır.
 
   Kariyer Yönetimi
Turizm öğrencilerinin çalışma tecrübesi kazanmaları adına staj imkanı yaratıyoruz. Çalışan personellerimizi eğitimlerle ve  kariyer   yönetimi   programıyla   destekliyoruz.   Mümkün  olduğunca  kendi  çalışanlarımızı yetiştirerek, üst pozisyonlara kendi çalışanlarımızı yükseltmeyi ve birlikte büyümeyi amaçlıyoruz. Kariyer günleri planlayarak üniversite gezileri düzenlenmekte ve çalışan istihadamı sağlanmaktadır.
           
TOPLULUK PERFORMANSI
 •   Çalışanlarımız yöre insanlarında seçiyoruz ve ulaşım imkanı sağlamaktayız.
 •   Ürün ve hizmet tedarikçilerimiz yöresel firmalardan seçiyoruz.
 •   Yöresel ürünleri kullanmayı tercih ediyoruz
 •   Çevresel organizasyonlar için salon imkanı sağlıyoruz.
 •   Otellerimizde üniversite ve lise öğrencilerine staj imkanı sunulmaktadır.
 •   Engelli ve yabancı vatandaşlarımıza çalışma imkanı sunulmaktadır.
 •   Çalışanlarımız için yıl sonunda personel yemeği, Ramazanda iftar yemeği düzenlenmektedir.
 •   Yöre halkına ramazanda iftar yemeği verilmektedir.
 •   Çevre okullarda çevre bilincini arttırmak için çevre eğitimleri verilmektedir.
 •   Deniz dip temizliğinin devamlılığının sağlanması için düzenli dip temizliği yapılmaktadır.
 •   Her sezon bölge okulu ile işbirliği altında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında öğrencileri ağırlamaktayız.
 •   Bölge okulları işbirliği neticesinde ekipman desteği ile bağışlar yapılmaktadır.
 •   TOFD ile işbirliği içerisinde sezon boyunca mavi kapak toplama kampanyası yapılmaktadır.
 •   Her sezon bölgede bulunan barınaklar için mama yardımı yapılmakta ve yerinde ziyaret gerçekleştirilmektedir.
 •   DEKAMER derneği ile caretta yaşam alanları üzerine görüşmeler sağlanarak iyileştirmeler yapılmaktadır.
 •   Bölge muhtarları ile işbirliği çerçevesinde bölge halkına iş imkanı sağlamakta, yardıma muhtaç kişilere sosyal olanaklar sunulmaktadır.
 •   Bölgede bulunan kamu kuruluşları, STK gibi organizasyonlarla iş birliği çerçevesinde özel indirimli yemek organizasyonları veya bağışlar yapılmaktadır.
 •   Fethiye  Sosyal Hizmetler müdürlüğü  ile yapılan işbirliği neticesinde; Toplumsal Cinsiyet ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele, Çocuk İhmal ve İstismarı ve Çocuklarda Mahremiyet Bilinci,  engelli bireylerle iletişim, Aile eğitim program üzerine eğitimler yapılmaktadır.
 •   Çalışanlarımıza kültür gezileri düzenleyerek  farkındalık ve tarih bilinci oluşturmaktayız.
 •   Resmi Bayramlarımızda belediye bandosu ile kutlamalarımızı yapmakta ve misafirlerimizi dahil etmekteyiz.
 •   Bölgede bulunan diş polikliniği, hastane, kreş, kırtasiye, spor salonu yerleri ile anlaşma yaparak çalışanlarımızı özel indirimli fiyatlar ile tercih edilebilir kılmaktayız.
 •   Misafirlerimize Sürdürülebilirlik panosu , info kanal ve mobil aplikasyonumuzda çevredeki doğal ve tarihi yerleri tanıtmakta, yerel Pazarlarımızı, toplu taşıma saatlerini, tesisimizde yapılan sürdürülebilirlik çalışmalarını anlatmaktayız.
 • Sosyal sorumluluklarımız kapsamında tüm personelimizin katılımı ile halk plajları ve ormanlık alanlarda sezon sonu ve sezon başında “mıntıka temizliği” aktiviteleri düzenlenmektedir.

DESTEKLEDİĞİMİZ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PROJELERİ

 •   Elma  kabuğundan vegan deri kullanımı


 •   GES projesi

 

+90 252 623 99 38

REZERVASYON

WHATSAPP


Yenilikler ve birçok avantajdan haberdar olmak için Kayıt Ol!

Gönder